فراموش کردم
رتبه کلی: 158


درباره من
گیریمـ کـ علیکـ


هر کیـ کـ تا حالا باید میشناختـ
شناختهـ

(تانیانـ تانییر..)

دگـ نیازیـ بهـ معرفیـ نیسـ

هرکیـ کهـ منو میشناسهـ ادد کنهـ
وقتیـ هستیمـ،مهمـ نیستیمـ
وقتیـ نیستیمـ عاشقموننـدنیایـ مجازیـ یعنیـ تفریحـ!
لازمهـ یـ تفریحـ کردنمـ جنبَسـ

جنبهـ نداریـ قاطیـ مجازیا نشو!
74.09.24


جانا؟
آلبوم: خنده دار..
انتخاب تکواندوکار میانه ای برای حضور در جامجهانی ۲۰۱۴ دانلود آهنگ جدید پوریاس به نام یادگار آره ... من یک دخترم... مطب تخصصی اعصاب و روان آخرین یادگاری از مرتضی پاشایی چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات یادداشت : داعش ، عدم اتحاد و یک تراژدی اندر حکایت کاندیدهای احتمالی مجلس شورای اسلامی."مردم!!هوشیار باشید. اعطا نمایندگی سامانه پیامکی به صورت رایگان اگر ثروتمند بودم !