فراموش کردم
رتبه کلی: 8070
پسندیدن 15 دنبال کردن 18

درباره من
الزایمر
الزایمر
خاطره
خاطره
ملامت نکنید
ملامت نکنید
هنرفاصله...
هنرفاصله...
شهامت میخواهد...
شهامت میخواهد...
اونی که میخواد...
اونی که میخواد...
دلم شکست
دلم شکست
گذشت...
گذشت...
دوس داشتن رافراموش نکرده ام
دوس داشتن رافراموش نکرده ام
اگه ادم کسی رونداشته باشه
اگه ادم کسی رونداشته باشه
همه ابهای دنیا هم تاثیرنمیگذارند مگر...
همه ابهای دنیا هم تاثیرنمیگذارند مگر...
ناراحت نشوید
ناراحت نشوید
خدایا
خدایا
ادم ها زیادتاب نمی اورند
ادم ها زیادتاب نمی اورند
بایدرفت
بایدرفت
دنیادارمکافات
دنیادارمکافات
بیخیال دنیاوقانون
بیخیال دنیاوقانون
اگرقراربودهمه روببخشم خدامیشدم
اگرقراربودهمه روببخشم خدامیشدم
عشق یعنی
عشق یعنی
ازتومیتویسم
ازتومیتویسم
خداروچه دیدی
خداروچه دیدی
برای کسی مهم بودن
برای کسی مهم بودن
اینجافرشته ایست
اینجافرشته ایست
لبخندبزن
لبخندبزن
خدایا نگذر...
خدایا نگذر...
ازمرگ نمیترسم
ازمرگ نمیترسم
بس است!
بس است!
محدودیکی بودن
محدودیکی بودن
چه باارزشن...
چه باارزشن...
بگوماشالا
بگوماشالا
محمود عزیز............. ثبت نام بیمه تامین اجتماعی برای کارگران ساختمانی چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات ایستا برنز+تصاویر (با تخفیف 10%) به جرم مردمی بودن به دار سیاست می کشندش ! خلاصه ای از فعالیت ورزشی جانباز70 درصد میانه ای حاج اسدالله عظیمی