فراموش کردم
رتبه کلی: 7628
پسندیدن 23 دنبال کردن 79

درباره من


حال من خوب استملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دورکه مردم به آن شادمانی بی سبب میگویندبا این همه اگه عمری باقی بود طوری از کنار زندگی میگذرمکه نه دل کسی در سینه بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمانمتا یادم نرفته بنویسم:دیشب در خوابم سال پر بارانی بودخواب باران و پائیزی نیامده را دیدمدعا کردم که بیایی با من کنار پنجره بمانی، باران ببارداما دریغ که رفتن راز غریب زندگیسترفتی پیش از اینکه باران بباردمیدانم دل من همیشه پر از هوای تازه باز نیامدن استانگار که تعبیر همه رفتن ها هرگز نیامدن استبی پرده بگویمت:میخواهم تنها بمانم، در را پشت سرت ببندبی قرارم، میخواهم بروم، میخواهم بمانم؟هذیان میگویم!نمیدانمنه عزیزم، نامه ام باید کوتاه باشدساده باشد، و بی کنایه ابهامپس از نو مینویسم:سلامحال من خوب استاما تو باور نکن!shin-----mim
تولدت مبارک سوسوی ستارگان آسمان در التهاب آمدن توست آمدی و آسمان و زمین را برایم بهشت کردی تنها ستاره ی آسمان دلم تولدت مبارک . . . شمع ها را فوت نکن عزیزم لحظه ای صبر کن تا بگویم حرف های دلم را خدا...
تاریخ درج: ۹۵/۱۰/۱۴ - ۱۷:۲۴ 16 نظر , 25 بازدید
shin-mim
زنـدگــی انـگــار تـمــام ِ صـبــرش را بـخـشـیـده اسـت بـه مـن !! هـرچــه مـن صـبــوری میکـنـم او بــا بـی صـبـری ِ تـمــام هـول میزنــد بـــرای ضـربــه بـعــد .... ! کـمـی خـسـتــگـی در کــن ، لـعـنـتـــی ... خـیــالـت راحـت !!.... خـسـتـگــی ِ مــن بـه ایـن زودی هــا دَر نـ...
تاریخ درج: ۹۵/۱۰/۰۲ - ۱۱:۵۶ 12 نظر , 19 بازدید
shin-mim
زخــــم ها بهـانه انـد !مــــن … خــودم درد می کنـــم... ایـــن روزهــــا خــوابــــم نمـی آیــد … فـقــط مـــی خـــوابـــــم کــــه بیـــــدار نبــــاشــــم! حــرفت که می شــود... بـا خنــده می گــوی...
تاریخ درج: ۹۵/۰۹/۲۳ - ۱۳:۴۳ 8 نظر , 27 بازدید
محمود عزیز............. چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات ایستا برنز+تصاویر (با تخفیف 10%) خلاصه ای از فعالیت ورزشی جانباز70 درصد میانه ای حاج اسدالله عظیمی